Блог

Йога, Ци гун и Тай дзи

Йога

Йога асаните съчетават три основни пласта – физически, дихателен и мисловен. Ние се движим, дишаме и мислим постоянно, но не винаги сме в хармония със себе си. Посредством извършване на физически движения (хатха йога), дихателни практики(пранаяма) и мисловни упражнения (раджа йога), Йога дава нужната устойчивост и себепознание. Чрез задълбочени занимания практикуващия може взема правилни решения. В резултат се извършват правилни физически движения подплатени с концентрация и дишане. Умът се успокоява и гъвкавостта на физиката и психиката стават реалност. Базова практика е пранаяма, която дава възможност за по-доброто усвояване на кислорода. Клетките в мозъка консумират 12 пъти повече кислород, затова е необходимо да имаме пранаяма като основа. Освен това при правилни дихателни упражнения се коригират и гръбначни изкривявания. След като имаме достатъчно кислород на разположение, концентрацията върху определени зони на тялото докато изпълняваме йога асаните не е проблем и можем лесно да напреднем в практика си.

Цигун

Китайският термин „цигун“ се състои от две думи:
– „ци“ – универсална жизнена енергия, действаща в цялата вселена;
– „гун“ – работа, практика, изкуство.

В древните текстове упражненията от Цигун са описани като дихателни упражнения – Туна и Дао-ин – двигателни упражнения. В таоисктата традиция практикуването им е свързано с постигане на физическо и духовно безсмъртие.
Работата с енергийния аспект на човека е в основата на изкуството. Леките, изящни и красиви движения ни помагат да възстановим енергийната система на организма си и нарушените ни връзки с природата.

Тай дзи

Практиката на тай дзи цюан е чрез развиване на естествените способности у човека и следване на вродените естествени възможности, да се постигне цялостно хармонично развитие на тялото и оптимално здраве. Практикуването на тай дзи цюан изисква спокойствие (дзин), бавни движения (ман), равномерност и баланс (дзюн), мекота (жоу), отпускане (сун) и др. Мислите се избистрят, духът се канализира и концентрира, движенията на тялото стават леки, плавни и гъвкави, а чувствата – спокойни. Тялото придобива сила и енергичност. Костите, ставите и мускулите се заздравяват, балансират се функциите на вътрешните органи. Като следва закономерностите и промените в кръговрата на живота, практикуващият тай дзи цюан култивира тяло и дух и постига дълголетие.

Йога, Цигун и Тай Дзи

Както се забелязва, принципите направляващи тези три изкуства/системи имат доста сходства, но също така и съществени разлики. Общо за всички източни изкуства е способността на практикуващия да се адаптира лесно към околната среда. Йога прави поносими високите температури (каквито има в Индия 45 градуса +). Другите две системи/изкуства са подходящи за практикуване и през четирите сезона. И трите системи развиват гъвкавост на физиката и психиката. Различна е методиката на огъвкавяване. Йогийската система набляга на леко, бавно и търпеливо огъване, с много концентрация и контролирано дишане. В китайските изкуства има пружиниране и балистични разтягания с цел предпазване от контузии при изпълнение на удари и други по-динамични хореографии.