Блог

Естествения Метод на Хюберт

Джордж Хюберт (1875 – 1957) силно повлиява развитието на физическото обучение във Франция. Като бивш офицер от флота, той е пътувал из целия свят. Бил е вдъхновен от физическите умения на местното население в Африка.

„Телата има бяха великолепни, гъвкави, подвижни, умели, издръжливи, калени и въпреки всичко нямаха никакъв учител по гимнастика освен живота им в природата.“

Физика, психика и осъзнаване

Според Хюберт, повлиян от учението на философа и преподавател Жан-Жак Русо, единствено наблюдаването на природата може да доведе хората до истинските методи на физическото възпитание. Той написал: „Крайната цел на физическото възпитание е да създаде силни същества. Чисто физически, Естественият Метод допринася за качествата на органичната устойчивост, мускулатура, бързина, способността за ходене, тичане, скачане, ходене на четири крака, катерене, балансиране, мятане/хвърляне, вдигане, самоотбрана и плуване.

В аспектът на „мъжеството”, системата се съдържа в култивирането на енергия, силата на духа, смелост, спокойствие и решителност.

В духовен аспект, обучението за облагородяване на емоциите, насочва или поддържа високото морално отношение на практикуващия спрямо него самия и заобикалящия го свят.

Паркур

Първоначално Паркур се е казвал „L’art du déplacement” или изкуството на движението. Когато Давид Бел иска да напусне групата Yamakasi, паркур се налага като име. Друг партньор на Давид Бел – Себастиан Фукан същно се отделя и започва да използва името Freerun(фреерън). Колкото и сходни двете дисциплини имат и свойте разлики. На кратко Паркур има за цел чиста ефективност, от точка А до точка Б без излишни движения. Фрееръна включва доста акробатични/гимнастически елементи като салта и други премятания с цел по-добро себеизразяване. Групата Yamakasi продължава да съществува и до днес използвайки изначалното име „L’art du déplacement”.